Eli Skram Dyblie

Keramiker/Kunsthåndverker/Lektor i kunstfag

Født: Sæbø, Sunnmøre, 12.03.47

Utdanning

Kunstpedagogisk utdanning, Estetiske fag, visuelle kunstfag og drama

1998
Høgskolen i Oslo

Hovedfag i keramikk, tittel: "Rørsle"

1988-90
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole

Halvårsenhet i Tegning

1982-83
Volda Lærerhøgskole

Akttegning

1974-75
Asker Kunstskole

Keramikk

1970-73
Bergens Kunsthåndverksskole

Musikk/teater linjen

1968-69
Romerike Folkehøgskole

Examen artium, engelsklinjen

1965-68

Kunstfaglig undervisning

Lektor, Tegning form og farge

1995 - 1015
Strømmen videregående skole

Lærer kunstfag

1998
Høgskolen i Sogn og Fjordane

Øvingslærer kunstfag

1998
Høgskolen i Oslo

Sommerkurs ved "Allkunstnerisk sommerskole"

1996 og 1997
Nesodden

Kurs i bevegelsestegning

1996 -
Nesodden

Høgskolelektor, undervisning i tegning og skulptur

1994 - 1995
Høgskolen i Oslo, avd. estetiske fag, visuelle kunstfag og drama

Undervisning i tegning, form, farge, keramikk, skulptur og kunsthistorie. Kurs i bevegelsestegning.

1992 -1996
Akershus kunstnersenter, Pilotgalleriet

Kursholder i akvarell og keramikk

1993 (6 uker)
Mallorca, for Star Tour

Undervisning i keramikk og tegning/maling

1993
Sogndal lærerhøgskole

Eli's kunstskole for barn

1990 -1994
Skolefritidsordningen på Melby og Gjellerås skole, Skedsmo kommuni

Undervisning i keramikk

1985 - 1986
Volda, Møre og Romsdal distriktshøgskole

Lærer skulptur

1984 -1985
Volda lærerhøgskole

Stipend

Statens etableringsstipend

1977

Annen relevant virksomhet

Eget verksted

1976 - d.d.

Fast leverandør til "Format"

1990 -1995
Norsk Kunsthåndverk, Vestbanen

Freelance designer v/Jie Keramikk"

1988 - 1990
Gantofta, Sverige

Medlem "Rebella verksted og gallero

1988 - 1990
Torshov i Oslo

Var med å starte "Gluggen" verksted og galleri

1977-85.
Volda

Separatutstillinger

Gruppe- og kollektivutstillinger (Utdrag)

Utsmykninger/innkjøpt av:

Statens Vegvesen, Veidirektoratet (1991) - Trafikksikkerthetsprisen, skulptur.
Akershus fylkeskommune (1992) Helse- og miljøpris, skulptur

Verv: